Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.01.2018 20.10.2017

Štatistický úrad určil, čo všetko bude od podnikateľov zisťovať v rokoch 2018 až 2020

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020

Schválené od 01.01.2018 26.10.2017

Skráti sa lehota na prihlásenie zamestnávateľa do registra zamestnávateľov

Zákon o sociálnom poistení

Schválené od 01.01.2018 19.10.2017

Objektívna zodpovednosť za nelegálne zamestnávanie dodávateľom sa zužuje

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Schválené od 01.01.2018 19.10.2017

Generálny pardon pri nelegálnom zamestnávaní a opätovná možnosť uchádzať sa verejné zákazky

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Schválené od 01.01.2018 19.10.2017

Dlh či penále voči Sociálnej poisťovni sa do 5 eur nebudú vymáhať

Zákon o sociálnom poistení

Schválené od 01.01.2018 19.10.2017

Prístupnejší splátkový kalendár pri dlhoch na sociálnom poistení

Zákon o sociálnom poistení

Schválené od 01.01.2018 19.10.2017

Predĺženie lehoty na odhlásenie zamestnanca zo Sociálnej poisťovne

Zákon o sociálnom poistení


Schválené od 01.01.2018 19.10.2017

Na prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne bude 7 dní, inak pôjde o nelegálne zamestnávanie

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Schválené od 15.10.2017 16.10.2017

Zmena vzorov ohlásení pri nakladaní s odpadmi

Vyhláška Ministerstva životného prostredia o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu