Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 01.10.2019 15.04.2019

Zmeny v dotáciách na vedu a výskum v zdravotníctve

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Pripravované od 01.10.2019 10.04.2019

Vytvorenie špecializovaného portálu katastru pre podávanie elektronických návrhov

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorou sa vykonáva katastrálny zákon


Schválené od 05.04.2019 05.04.2019

Reťazce odvody vo výške 2,5% platiť nebudú, zákon bol zrušený

Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov


Schválené od 01.01.2020 09.11.2020

Zníženie sadzby DPH na potraviny na 10%

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 01.05.2019 02.04.2019

Nové príspevky na domy s takmer nulovou spotrebou energie

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Schválené od 20.04.2019 02.04.2019

Nový spôsob označovania tabakových výrobkov zavádza povinnosti pre výrobcov, dovozcov aj obchodníkov

Zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pripravované od 02.04.2019 02.04.2019

Bezplatné poradenstvo pre podnikateľov mimo BSK, ktoré Vám pomôže zviditeľniť sa v online prostredí

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Národného projektu Podpora Internacionalizácie MSP

Schválené od 01.05.2019 31.03.2019

Zmeny v oblasti výroby výživových doplnkov s obsahom alkoholu

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu