Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.07.2022 14.06.2022

Obchodníci budú môcť predávať potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti

Zákon o potravinách


Schválené od 01.07.2022 01.06.2022

Obchodníci budú môcť výsledné ceny zaokrúhliť a zrušiť tak 1 a 2 centové mince

Zákon, ktorým sa mení zákon o cenách

Pripravované od 01.01.2023 31.05.2022

Znižuje sa administratívna záťaž pre vybrané daňové subjekty

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty

Pripravované od 01.01.2023 31.05.2022

Zavádza sa nová povinnosť pre poskytovateľov platobných služieb

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty

Pripravované od 01.01.2023 13.06.2022

Súdny exekútor bude môcť uložiť PO peňažnú pokutu priamo

Exekučný poriadok

Schválené od 01.06.2022 30.05.2022

Spúšťa sa ePN aj pre zamestnávateľov

Oznámenie SP


Schválené od 25.05.2022 27.05.2022

Bezplatné poradenstvo pre rodinné podniky (generačná výmena a nástupníctvo) do výšky 20 000 EUR

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania (DM-20/2021)

Schválené od 01.01.2023 27.05.2022

Zamestnávatelia budú môcť prispieť na bývanie svojim zamestnancom

Zákonník práce

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu