Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.01.2023 02.12.2022

Zavádzajú sa zmeny v sociálnej oblasti

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení

Schválené od 01.01.2023 02.12.2022

Bola prijatá regulácia nikotínových vrecúšok

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a dopĺňa zákon o ochrane nefajčiarov

Schválené od 01.01.2023 02.12.2022

Zavádza sa nové usporiadanie sídiel a obvodov okresných súdov a ich špecializácia

Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov

Schválené od 01.01.2023 02.12.2022

Ruší sa ročné zúčtovanie v sociálnom poistení

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení

Schválené od 01.01.2023 02.12.2022

Predlžuje sa lehota na oboznámenie zamestnancov s BOZP

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Schválené od 01.01.2023 02.12.2022

Výpomoc niektorých rodinných príslušníkov vo firme už nebude nelegálnou prácou

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Schválené od 28.11.2022 29.11.2022

Minimálne a maximálne poistné pre SZČO od 1. januára 2023

Oznam SP SR

Schválené od 23.11.2022 25.11.2022

S finančnou správou môže elektronicky komunikovať ktokoľvek

Oznam FS SR


Pripravované od 01.04.2024 23.11.2022

Mení sa legislatíva ohľadom skládok odpadov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu