Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 01.01.2020 09.05.2017

Jednotný formulár na stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia

Stavebný zákon

Pripravované od 01.01.2020 09.05.2017

Zníženie administratívnej záťaže v stavebníctva

Stavebný zákon

Pripravované od 01.01.2019 09.05.2017

Sledovania zmien na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností

Zákon o katastri nehnuteľností

Pripravované od 01.01.2018 09.05.2017

Komplexné informovania malých a stredných podnikateľov na Jednotnom kontaktnom mieste

Živnostenský zákon

Pripravované od 01.01.2018 07.05.2017

Zrušenie pokuty pre zamestnávateľa za nepravdivé čestné vyhlásenie brigádnika-študenta

Zákon o sociálnom poistení

Schválené od 01.11.2018 25.11.2020

Povinnosť identifikovať končeného užívateľa výhod už pri hotovostnej transakcii od 10 000 €

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Schválené od 01.01.2018 18.11.2020

Povinnosť posledného konateľa podať návrh na zrušenie spoločnosti

Obchodný zákonník

Schválené od 01.06.2017 01.05.2017

Zákaz maloobchodného predaja cez sviatky

Zákonník práce

Schválené od 01.10.2018 18.11.2020

Vznikne centrálny informačný systém katastra nehnuteľností

Katastrálny zákon


Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu