Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.04.2024 11.05.2023

Ustanovuje sa dispozičná zásada v integrovanom konaní

Návrh na vydanie zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy

Schválené od 01.07.2023 10.05.2023

Podnet na zmenu územnoplánovacej dokumentácie budú môcť predkladať mestské zastupiteľstvá

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené od 01.07.2023 10.05.2023

Boli prijaté zmeny v schvaľovaní podnetov na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené od 01.04.2024 10.05.2023

Zavádza sa nová podmienka pri nadobúdaní pozemkov vo vlastníctve štátu

Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy

Schválené od 09.05.2023 09.05.2023

Podnikatelia majú možnosť získať finančnú podporu na malé projekty

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutí finančnej podpory na tzv. malé projekty

Schválené od 01.07.2023 04.05.2023

Novým zákonom sa umožňuje technická služba overovania pre podnikateľské subjekty

Návrh zákona o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.07.2023 04.05.2023

Pri nečinnosti orgánu verejnej správy bude možné získať hneď aj finančné zadosťučinenie

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Správny súdny poriadok a ktorým sa mení zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci

Schválené od 01.06.2023 - Už o 2 dni 02.05.2023

Zavádza sa jednotné potvrdenie, ktoré slúži na vývoz a následný dovoz exemplárov živočíchov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.06.2023 - Už o 2 dni 02.05.2023

Príplatky za prácu sa opäť naviažu na minimálnu mzdu

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce

Schválené od 01.06.2023 - Už o 2 dni 02.05.2023

Zavádza sa elektronické potvrdzovanie dočasnej PN (e- PN)

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu