Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 27.07.2022 28.07.2022

Práca v zahraničí: Pravidlá sa vracajú k stavu spred pandémie

Oznam SP

Pripravované od 01.01.2023 28.07.2022

Plánuje sa zaviesť minimálny vymeriavací základ zamestnanca pre odvod zdravotného poistenia

Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou

Pripravované od 01.01.2023 28.07.2022

Nové oznamovacie povinnosti pre zdravotné poisťovne

Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou

Schválené od 26.07.2022 11.08.2022

Sociálna poisťovňa informuje živnostníkov o výške poistného

Oznam SP

Schválené od 26.07.2022 11.08.2022

Podpora pre priemyselné klastrové organizácie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií

Schválené od 01.07.2022 11.08.2022

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Výzva na predkladanie žiadostí o pomoc začínajúcich poľnohospodárov v rámci Programu rozvoja vidieka Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Schválené od 25.07.2022 26.07.2022

Tehotenské a materské si vybavíte jednoduchšie

Oznam SP

Schválené od 12.07.2022 11.08.2022

Potreba výmeny občianskeho preukazu užívateľov e-podpisu

Oznam Ministerstva vnútra SR

Pripravované od 01.01.2023 27.07.2022

Pripravuje sa zjednodušenie procesu zakladania s.r.o.

Obchodný zákonník

Pripravované od 01.01.2023 20.07.2022

Plánuje sa zrušenie platenia príspevku 2% autorských odmien umeleckým fondom

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky o umeleckých fondoch

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu