Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 31.03.2024 18.04.2024

Využívanie odborných garantov vo verejnom obstarávaní je dobrovoľné

Novela zákona o verejnom obstarávaní

Schválené od 01.07.2024 - Už čoskoro 29.02.2024

Zo zákona o dani z minerálneho oleja sa vypustila protiústavná časť

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Schválené od 28.02.2024 28.02.2024

Európska inovačná rada spúšťa program strategického obstarávania inovácií

Oznam Úradu pre verejné obstarávanie

Schválené od 27.02.2024 27.02.2024

Daňové priznanie treba podať do 2.apríla

Oznam finančnej správy SR

Pripravované od 30.06.2024 26.02.2024

Plánuje sa zaviesť nová regulácia kryptoaktív

Návrh zákona o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pripravované od 01.05.2024 23.02.2024

Plánujú sa zvýšiť sumy základnej náhrady za používanie vozidiel pri pracovných cestách

Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Schválené od 22.02.2024 26.02.2024

Dane a správne poplatky môžete zaplatiť platobnou kartou aj tento rok

Oznam Finančnej správy SR

Schválené od 15.03.2024 15.02.2024

Zvyšujú sa hranice vymedzenia spáchanej škody na účely Trestného zákona

Novela Trestného zákona

Schválené od 15.03.2024 14.02.2024

Bola prijatá rozsiahla novela Trestného zákona

Novela Trestného zákona

Schválené od 09.02.2024 09.02.2024

Povinnosť zamestnávateľa vykonať ročné zúčtovanie

Oznam finančnej správy SR

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu