Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Schválené od 22.03.2022 13.04.2022

Zavádzajú sa zmeny v dobrovoľnom dôchodkovom sporení - celoeurópsky osobný dôchodkový produkt

Zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte

Schválené od 30.03.2022 30.03.2022

Predlžuje sa platnosť potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta cudzinca

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Schválené od 21.03.2022 24.03.2022

Informácie k zamestnávaniu občanov Ukrajiny od Sociálnej poisťovne

Oznam Sociálnej poisťovne

Schválené od 30.03.2022 30.03.2022

Žiadatelia o azyl z Ukrajiny sa môžu zamestnať skôr ako uplynie 9-mesačná lehota

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Schválené od 30.03.2022 30.03.2022

Zjednodušuje sa zamestnávanie odídencov z Ukrajiny vo verejnom sektore

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Schválené od 30.03.2022 30.03.2022

Prerušuje sa povinné nemocenské a dôchodkové poistenie Ukrajincov počas výkonu služby vo vojsku

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Schválené od 30.03.2022 30.03.2022

Zavádza sa finančný príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Schválené od 01.04.2022 25.03.2022

Zavádza sa cenová regulácia elektriny a plynu aj pre malé podniky

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Pripravované od 01.01.2023 23.03.2022

Sprísňujú sa podmienky v súvislosti s novým zákonom o ochrane ovzdušia

Návrh zákona o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu