Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 03.08.2021 04.08.2021

Bezplatné poradenstvo pre rodinné podniky (generačná výmena a nástupníctvo) do výšky 25 000 EUR

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania (DM-20/2021)

Schválené od 29.07.2021 04.08.2021

Možnosť pre Startup-istov získať expertné poradenstvo

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou konzultácií a odborného poradenstva v rámci Komponentu 2 Schémy na podporu startupov (schéma pomoci de minimis) (DM-16/2021)

Schválené od 01.09.2021 04.10.2021

Zavádza sa 3. vlna znižovania administratívnej záťaže

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Schválené od 01.09.2021 02.08.2021

Rozširuje sa domáce vzdelávanie aj na 2. stupeň základných škôl

Zákon, ktorým sa mení zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Pripravované od 01.01.2023 30.07.2021

Zavádza sa elektronické potvrdzovanie dočasnej PN a iné zmeny v sociálnej oblasti

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení

Pripravované od 01.01.2022 30.07.2021

Upravuje sa poskytovanie finančného príspevku na stravovanie

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce

Pripravované od 01.07.2022 13.07.2021

Zavádza sa definícia a podmienky rodinných podnikov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

Pripravované od 01.01.2022 13.07.2021

Upravuje a zjednodušuje sa podnikanie sociálnych podnikov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

Schválené od 02.08.2021 03.07.2021

Zavádza sa minimálny podiel pre ekologické vozidlá pri verejnom obstarávaní

Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

Schválené od 01.08.2021 02.07.2021

Zjednodušujú sa podmienky živnostenského podnikania

Živnostenský zákon

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu