Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 01.02.2023 29.12.2022

Pripravuje sa harmonizácia pravidiel v odvetví krátkodobých prenájmov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zbere a výmene údajov týkajúcich sa služieb krátkodobého prenájmu ubytovania

Pripravované od 01.02.2023 29.12.2022

Plánuje sa zvýšiť poplatok za vykonanie odbornej skúšky pre finančných agentov

Opatrenie Národnej banky Slovenska o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva

Pripravované od 01.02.2023 28.12.2022

Plánuje sa zjednodušiť proces povoľovania stavieb

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Schválené od 01.04.2023 31.01.2023

Znižuje sa sadzba DPH na reštaurácie a športoviská

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 01.04.2023 31.01.2023

Zvyšuje sa spotrebná daň za lieh

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Schválené od 31.12.2022 31.01.2023

Zavádza sa solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinéri

Zákon o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.01.2023 09.01.2023

Bol schválený štátny rozpočet na rok 2023

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2023

Schválené od 01.04.2023 22.12.2022

Mení sa spôsob výpočtu registračného poplatku za motorové vozidlo

Novela zákona o správnych poplatkoch

Schválené od 03.01.2023 22.12.2022

Zavádza sa nová daň z osobitnej stavby

Návrh poslancov na vydanie zákona o dani z osobitnej stavby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.07.2023 22.12.2022

Zrušujú sa koncesionárske poplatky

Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu