Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.01.2022 02.12.2021

Ruší sa povinnosť zasielať osvedčenie o registrácii, tzv. „kartičky“

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o správe daní (daňový poriadok)

Schválené od 01.01.2022 02.12.2021

Zavedenie maximálneho ročného vymeriavacieho základu na poistné (sociálne poistenie)

Zákon o sociálnom poistení

Schválené od 01.01.2022 02.12.2021

Zavádza sa odvodová odpočítateľná položka pre študentov a dôchodcov

Zákon o sociálnom poistení

Schválené od 01.01.2022 02.12.2021

Zavádza sa nový výpovedný dôvod

Zákonník práce

Schválené od 01.01.2022 02.12.2021

Zvyšujú sa vymeriavacie základy na sociálne poistenie

Oznam Sociálnej poisťovne

Schválené od 01.01.2022 02.12.2021

Zriaďuje sa nový register potravín pre potravinový semafor

Zákon o potravinách

Schválené od 01.01.2022 02.12.2021

Účinnosť zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe sa posúva o rok, tj. na 1.1.2022

Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Schválené od 01.01.2022 02.12.2021

Fľaše a plechovky na nápoje budú zálohované

Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Schválené od 01.01.2022 02.12.2021

Farmári budú môcť predávať mäso na farmárskych bitúnkoch

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o veterinárnej starostlivosti

Schválené od 01.01.2022 02.12.2021

Zavádza sa transparentný index daňovej spoľahlivosti

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o správe daní (daňový poriadok)

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu