Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Dopady regulácie na malé a stredné podniky sa budú prísne testovať

Zákon o podpore malého a stredného podnikania

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Zasielanie evidenčného listu dôchodkového poistenia (ELDP) len elektronicky

Zákon o sociálnom poistení

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Prísnejšia kontrola liehovín či neškodnosti potravín

Novela zákona o potravinách

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Kontrolu predaja potravín a výživových doplnkov na diaľku tzv. kontrolným nákupom

Novela zákona o potravinách

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Výrobcovia malých množstiev potravín už nebudú mať niektoré povinnosti

Novela zákona o potravinách


Schválené od 27.12.2016 15.02.2017

Rozširujú sa možnosti požadovať náhradu škody vzniknutej porušením práva hospodárskej súťaže

Návrh zákona o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením práva hospodárskej súťaže

Schválené od 01.02.2017 15.02.2017

Zvyšuje sa spotrebná daň z tabaku

Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Odloženie samozdanenia DPH pri dovoze tovaru zo štátov mimo EÚ

Novela zákona o DPH


Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu