Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Firmu bude možné založiť už od 1 eura

Obchodný zákonník

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Znižuje sa sadzba mýta pre nákladné vozidlá

Nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Osobný bankrot bude dostupnejší a jednoduchší

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Obmedzí sa možnosť vyvážať lieky do zahraničia

Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Zvýšia sa poplatky za udelenie a zmenu licencie na prevádzkovanie hazardných hier

Novela zákona o správnych a súdnych poplatkoch


Schválené od 01.02.2017 15.02.2017

Elektronické exekučné konanie a prísnejšie požiadavky na exekútorov

Novela Exekučného poriadku

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Spoplatňuje sa odber vody na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy

Nariadenie vlády o výške neregulovaných platieb a poplatkov za užívanie vôd

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Nové prísne podmienky pre majiteľov jaslí a opatrovateľov detí do 3 rokov

Novela zákona o sociálnych službách

Schválené od 01.01.2016 15.02.2017

Všetci podnikatelia musia viesť evidenciu o odpadoch

Zákon o odpadoch

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu