Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Zrušené 16.11.2020

Zavádza sa odborná spôsobilosť pri verejnom obstarávaní

Zákon o verejnom obstarávaní

Pripravované od 01.07.2018 17.05.2017

Zjednodušené režimy pre mikro, malé a stredné podniky

Zákon o podpore malého a stredného podnikania

Pripravované od 01.07.2018 17.05.2017

Webová stránka o možnostiach prístupu k financovaniu podnikov

Zákon o podpore malého a stredného podnikania

Pripravované od 01.01.2019 17.05.2017

On-line prehľad o preplatkoch či nedoplatkoch na daniach

Zákon o dani z príjmov

Schválené od 15.06.2017 16.05.2017

Zjednoduší sa zánik či splynutie zahraničnej firmy na Slovensku

Zákon o obchodnom registri

Schválené od 15.06.2017 16.05.2017

Prepojenie obchodných registrov a jednoduchší zápis spoločnosti

Zákon o obchodnom registri

Zrušené 27.11.2020

Povinnosť odovzdať výtlačok aj z firemných katalógov, letákov či kalendárov

Zákon o povinnom deponáte publikácie

Schválené od 01.07.2017 16.05.2017

Povinnosť ukladania CO2

Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého

Pripravované od 01.01.2018 09.05.2017

Výpis zo živnostenského registra aj na integrovaných obslužných miestach občana

Zákon o e-Governmente

Pripravované od 01.01.2020 09.05.2017

Jednotný formulár na stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia

Stavebný zákon

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu