Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.01.2017 12.04.2017

Vyššie sociálne odvody pre lepšie zarábajúcich

Zákon o sociálnom poistení

Schválené od 01.02.2017 12.04.2017

Zaplatenia faktúry sa bude možné domáhať elektornicky

Zákon o upomínacom konaní

Schválené od 01.02.2017 12.04.2017

Nové povinnosti podnikateľov, ktorí sa uchádzajú o verejné zdroje nad 100 tisíc €

Zákona o registri partnerov verejného sektora

Schválené od 01.03.2017 15.02.2017

Poplatky pre autorizované osoby a pre subjekty žiadajúce o autorizáciu

Novela zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Firmu bude možné založiť už od 1 eura

Obchodný zákonník

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Znižuje sa sadzba mýta pre nákladné vozidlá

Nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Osobný bankrot bude dostupnejší a jednoduchší

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Obmedzí sa možnosť vyvážať lieky do zahraničia

Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Zvýšia sa poplatky za udelenie a zmenu licencie na prevádzkovanie hazardných hier

Novela zákona o správnych a súdnych poplatkoch


Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu