Odloženie samozdanenia DPH pri dovoze tovaru zo štátov mimo EÚ

Schválené od 01.01.2017 - Číslo zákona: 222/2004
[15.02.2017]

Novela zákona o DPH


Odkladá sa účinnosť samozdanenia DPH pri dovoze tovaru zo štátov mimo EÚ. V súčasnosti pri dovoze tovaru (napr. z Číny) DPH vymeria colný úrad. Platiteľ DPH ju colnému úradu zaplatí. Následne si môže v daňovom priznaní nárokovať jej vrátenie.

Režim samozdanenia DPH v daňovom priznaní by proces uplatňovania DPH výrazne zjednodušil, nakoľko v rovnakom momente by platiteľ DPH (musí spĺňať niekoľko podmienok podľa zákona o DPH) v daňovom priznaní priznal daňovú povinnosť a uplatnil nárok na odpočítanie DPH. Nákup tovaru by prakticky prebehol bez DPH, čo má pozitívny vplyv na peňažné toky. Platiteľ DPH by v tomto prípade nečakal na vrátanie zaplatenej DPH.

Zmena by však mala výrazný dopad na príjmy štátneho rozpočtu, preto sa účinnosť od 1.1.2017 odkladá na neurčito. Schválená novela upravuje postup, kedy má toto opatrenia byť zavedené do praxe. Dátum závisí od vývoja verejného dlhu a pri súčasnom trende toto opatrenie nebudú platitelia DPH môcť používať ešte aspoň 5 rokov.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu