Za zadržiavaný nadmerný odpočet DPH bude mať podnikateľ po novom právo na finančnú náhradu

Schválené od 01.01.2017 - Číslo zákona: 222/2004
[15.02.2017]

Novela zákona o DPH


Platitelia DPH budú mať nárok na finančnú náhradu zo zadržiavaného nadmerného odpočtu dane počas daňovej kontroly. Nárok by im mal vzniknúť vtedy, ak trvanie kontroly bude viac ako 6 mesiacov odo dňa, kedy by mal byť nadmerný odpočet platiteľovi pôvodne vrátený.

Daňová kontrola môže v súčasnosti trvať najviac 12 mesiacov a to bez ohľadu na to či ide o kontrolu malého alebo veľkého podniku či iné kritériá podnikania. Výpočet finančnej kompenzácie sa stanoví vo výške maximálne 1,5 % zo sumy vráteného nadmerného odpočtu, a to za každý deň až do jeho vrátenia.

Súčasne sa ustanovujú aj podmienky, kedy platiteľovi DPH nárok na finančnú náhradu zo zadržiavaného nadmerného odpočtu nevznikne, napríklad pri opakovanom porušovaní povinností počas daňovej kontroly.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu