Podnikateľ sa bude môcť ľahšie brániť voči nekonaniu úradov

Schválené od 01.07.2016 - Číslo zákona: 162/2015
[15.02.2017]

Správny súdny poriadok


Predmetom úpravy je tzv. správne súdnictvo. Podnikateľovi môže byť zmena užitočné najmä v momente, ak orgán verejnej správy nekoná v jeho veci, alebo koná nezákonne.

Výsledkom novej právnej úpravy je napr., že sa mení doterajší systém opravných prostriedkov. Z hľadiska určenia miestnej príslušnosti súdov, kam treba adresovať žalobu sa prijala zmena – miestne príslušným sa vo všeobecnosti stáva krajský súd, v ktorého obvode má sídlo orgán verejnej správy, ktorý rozhodol v prvom stupni.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu