Plánuje sa odstrániť nadmerné daňové zaťaženie slovenských autodopravcov

Pripravované od 01.01.2024 - Číslo zákona: 361/2014
[07.08.2023]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z motorových vozidiel


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený poslanecký návrh zákona, ktorého cieľom je odstrániť nadmerné daňové a poplatkové zaťaženie slovenských autodopravcov v porovnaní s okolitými štátmi V4.

Navrhovanou novelou zákona sa upravuje nasledovné:
  • Ak autodopravca zaplatí za kalendárny rok na mýte v SR viac ako 50 % dane z motorových vozidiel pripadajúcej na ním vlastnené vozidlo zníži sa mu daň z motorového vozidla o 50 %. Dopravcovi, ktorý uhradí na mýte menej ako 50 % dane z motorového vozidla, ale viac ako 5 % sa zníži daň o výšku zaplateného mýta.
  • Počas podnikania sa vyskytujú obdobia, kedy vozidlo na podnikanie nie je využívané, pretože je napr. nepojazdné (nevyhovujúce na prevádzku na pozemných komunikáciách), nie je využité pre nedostatok objednávok a podobne. Doterajšia právna úprava umožňovala zánik daňovej povinnosti, napr. ak daňovník odhlási vozidlo z evidencie na dopravnom inšpektoráte Policajného zboru SR. Navrhuje sa preto flexibilnejšie upraviť vznik a zánik daňovej povinnosti, odbúrať zbytočnú byrokraciu a znížiť finančnú záťaž úradov a samotných daňovníkov. K zániku daňovej povinnosti by malo dochádzať dňom uvedeným v oznámení doručenom správcovi dane. Tiež k opätovnému vzniku daňovej povinnosti by malo dochádzať oznámením daňovníka.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu