Plánuje sa zaviesť lepšia regulácia nelegálnych množiarní spoločenských zvierat

Pripravované od 01.01.2024 - Číslo zákona: 39/2007
[21.07.2023]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o veterinárnej starostlivosti


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený poslanecký návrh zákona, ktorý reflektuje na dlhodobý problém tzv. ilegálnych množiarní najmä psov a mačiek, pričom zvieratá sú chované v nevyhovujúcich podmienkach, bez základnej veterinárnej starostlivosti a následne sú ilegálne predávané buď lokálne alebo vývozom do členských alebo tretích krajín bez povinnej identifikácie, vakcinácie, pasov spoločenských zvierat a podobne.

Návrh zákona stanovuje povinnosť Štátnej veterinárnej a potravinovej správy:
  • zverejňovať na internetovej stránke aktuálne zoznamy všetkých registrovaných, schválených a povolených zariadení, v ktorých sa držia živé zvieratá, ktoré môžu slúžiť verejnosti na overenie úradného čísla, adresy zariadenia a podobne.
  • vykonávať kontroly fyzických osôb – podnikateľov alebo právnických osôb, ktoré sú schválené na činnosť odchytu túlavých zvierat a ich následné umiestnenie do karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá.
Návrh zákona ďalej upravuje nasledovné:
  • Stanovuje sa povinnosť veterinárneho lekára zadávať do centrálneho registra spoločenských zvierat údaje o každej vakcinácií, revakcinácií, kastrácii a sterilizácii spoločenských zvierat, a tiež údaje o každom spoločenskom zvierati dobrovoľne označenom mikročipom.
  • Umožňuje sa trvalý prístup do centrálneho registra spoločenských zvierat obciam a znalcom v odbore veterinárstvo.
  • Precizuje sa zákaz týrania zvierat (zdravotné zákroky bez použitia anestetík a z iných ako terapeutických alebo diagnostických dôvodov). 
  • Zavádza sa zákaz uvádzať kožušiny mačiek a psov a výrobkov obsahujúcich takéto kožušiny na trh, tiež ich dovoz alebo vývoz z EÚ.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu