Plánuje sa znížiť spodný limit vlhkosti vzduchu v suchých skladoch

Pripravované od 01.09.2023
[20.07.2023]

Opatrenie, ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh opatrenia, ktorým sa plánuje znížiť spodný limit relatívnej vlhkosti vzduchu v suchých skladoch z pôvodných 65 % na 35 %.

Najmä počas zimných mesiacov pri zapnutom vykurovaní nie je možné dodržať spodný limit vlhkosti. Ak by sa v praxi požiadavka vlhkosti vzduchu minimálne 65 % striktne dodržala, muselo by sa umelo zvlhčovať, čo nie je z hľadiska bezpečnosti potravín nevyhnutné, naopak nesprávnym zvlhčovaním by mohlo dochádzať k poškodeniu určitých druhov potravín a ich kontaminácii.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu