Obmedzuje sa predaj pyrotechnických výrobkov kategórií F2 a F3

Schválené od 02.01.2024 - Číslo zákona: 330/2023
[03.12.2023]

Novela zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii


Bola prijatá novela zákona, ktorá obmedzuje predaj a používanie vybraných kategórií pyrotechnických výrobkov, predovšetkým z kategórií F2 a F3.
  • Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3, ktorými sú petardy, zábleskové petardy, batérie petárd, batérie petárd s externou oporou, batérie zábleskových petárd, batérie zábleskových petárd s externou oporou, výmetnice, míny, rímske sviece, rakety obsahujúce pyrotechnickú jednotku, ktorej hlavným efektom je hluk, a kombinácie obsahujúce ako prvok petardy alebo zábleskové petardy, je celoročne zakázané.
  • Pyrotechnické výrobky možno predávať len v predajniach, ktoré sú umiestené v stavbe. Predaj pyrotechnických výrobkov v samoobslužných predajniach, ktoré neslúžia výlučne na predaj pyrotechnických výrobkov, je zakázaný. Výnimku tvorí predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F1.
  • Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3, ktorých použitie nie je zakázané, je možné len od 31. decembra v čase od 18:00 do 24:00 a 1. januára v čase od polnoci do 02:00 hodiny ráno. Používať sa bude môcť na miestach minimálne 250 metrov od nemocníc, liečební, hospicov, domovov ošetrovateľskej starostlivosti, zariadení sociálnych služieb, karanténnych staníc, útulkov a záchranných centier pre zvieratá, veterinárnych kliník s časťou na hospitalizáciu zvierat či zoologických záhrad alebo zariadení na záchranu chránených živočíchov.
  • Obec môže z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo úplne zakázať používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce alebo v jej častiach.
V neposlednom rade novela zákona ustanovuje, že pôvodca odpadu je povinný naložiť s odpadom pochádzajúcim z použitia pyrotechnického výrobku v súlade so zákonom o odpadoch.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu