Činnosť v oblasti technickej normalizácie môže vykonávať aj iná právnická osoba

Schválené od 01.09.2023 - Číslo zákona: 297/2023
[02.08.2023]

Novela zákona o technickej normalizácií


Bola prijatá novela, na základe ktorej môže Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS) poveriť vykonávaním niektorých činností slovenského národného normalizačného orgánu inú právnickú osobu.

V prvej etape ÚNMS plánuje postupovať podľa českého modelu, ktorý v Českej republike funguje už viac ako päť rokov. Zachová si tak postavenie slovenského národného normalizačného orgánu a poverenú právnickú osobu poverí vykonávaním len niektorých činností v oblasti technickej normalizácie. V prípade, že by ÚNMS v ďalšej etape poveril túto právnickú osobu vykonávaním všetkých činností slovenského národného normalizačného orgánu, nadobudne poverená právnická osoba dňom oznámenia Európskej komisii postavenie slovenského národného normalizačného orgánu.

Tvorbe novely zákona predchádzala aj analýza fungovania technickej normalizácie v ostatných členských štátoch Európskej únie, kde je štandardom, že technická normalizácia je oddelená od orgánu štátnej správy.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu