Finančná správa pripravila pre obchodnú verejnosť usmernenie k vyplňovaniu colného vyhlásenia

Schválené od 25.05.2023
[25.05.2023]

Oznam Finančnej správy SR


Finančná správa SR pripravila pre obchodnú verejnosť usmernenie k vyplňovaniu niektorých odsekov colného vyhlásenia s cieľom zabezpečiť správny a jednotný postup.
  • Pri vývoze tovaru sa uvádza v colnom vyhlásení presné miesto, kde je možné vykonať prehliadku tovaru, to znamená, že táto informácia má byť v colnom vyhlásení vyplnená tak, aby colné orgány na základe uvedeného údaju dokázali jednoznačne identifikovať miesto predloženia tovaru.
  • Ak je tovar prepravovaný v kontajneri alebo v kontajneroch, v colnom vyhlásení sa uvádzajú aj ich identifikačné značky.
  • Opis tovaru musí byť v colnom vyhlásení uvedený dostatočne presne tak, aby colné orgány mohli podľa uvedeného opisu skontrolovať správnosť sadzobného zatriedenia. To znamená, že napríklad namiesto „pánske oblečenie“ má byť uvedené „pánske košele z bavlny“, prípadne s uvedením materiálového zloženia nohavíc bavlna 70 %, polyester 30 %, a podobne. Namiesto „plastové výrobky pre autá“ má byť uvedené „plastový nárazník pre osobné autá“ a podobne.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu