Zavádzajú sa zmeny v určovaní ročnej sadzby dane zo stavieb

Schválené od 01.10.2023 - Číslo zákona: 198/2023
[08.09.2023]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Prijatým zákonom sa dodatočne upresnilo ustanovenie zákona o určení ročnej sadzby dane zo stavieb - presnejšie sa upresnila povinnosť správcu dane upraviť rozdiel medzi sadzbami tejto dane na 10-násobok medzi najvyššou a najnižšou ročnou sadzbou dane.

Zároveň sa posúva splnenie tejto povinnosti zo zdaňovacie obdobia 2024 na zdaňovacie obdobie 2027, vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu na Slovensku.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu