Zužuje sa pôsobnosť externých zodpovedných osôb

Schválené od 01.09.2023 - Číslo zákona: 189/2023
[02.08.2023]

Novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Prijatou novelou zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa čiastočne zužuje pôsobnosť zodpovedných osôb, ktoré vykonávajú svoju činnosť na základe zmluvy a pôsobia mimo organizácie zamestnávateľa (externé zodpovedné osoby).

Naďalej je možné delegovať niektoré úlohy zamestnávateľa na takéto externé zodpovedné osoby, a to v rozsahu prijímania a potvrdzovania oznámení závažnej protispoločenskej činnosti. Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov a nie sú orgánmi verejnej moci môžu poveriť externé zodpovedné osoby aj preverovaním oznámení, avšak naďalej zamestnávateľovi zostáva povinnosť vykonávať preverovanie oznámení aj zodpovednou osobu v rámci jeho organizácie (internou zodpovednou osobou).
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu