Výška všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2022

Schválené od 08.03.2023
[08.03.2023]

Oznam SP


Všeobecný vymeriavací základ Sociálna poisťovňa využíva pri výpočte minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie a jeho hodnota za rok 2022 je 15 648 eur.

  • Všeobecný vymeriavací základ sa používa pri výpočte výšky poistného zamestnancov, zamestnávateľov, povinne poistených SZČO a dobrovoľne poistených osôb pre rok 2024. 
  • Stanovený všeobecný vymeriavací základ Sociálna poisťovňa využije aj pri výpočte dôchodkových a ďalších dávok – nemocenských, úrazových, garančných a dávok v nezamestnanosti. Prostredníctvom všeobecného vymeriavacieho základu sa určí aj vymeriavací základ poistencov štátu.
  • Všeobecný vymeriavací základ za rok 2022 je určený ako súčin hodnoty priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2022 a čísla 12, čiže 1 304 x 12 = 15 648.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu