Zavádzajú sa nové povinnosti pri preprave tovarov v systéme EMCS

Schválené od 13.02.2023
[06.02.2023]

Oznam Finančnej správy SR


Už 13. februára 2023 nadobudnú účinnosť nové pravidlá vyplývajúce zo zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Po novom bude pohyb zdaneného minerálneho oleja, alkoholických nápojov a tabakových výrobkov medzi členskými štátmi EÚ na podnikateľské účely monitorovaný prostredníctvom systému EMCS na úrovni celej EÚ. Slovensko okrem toho zavádza aj monitorovanie pohybu pohonných látok (motorový benzín a nafta) určených na podnikateľské účely medzi distribútormi, predajcami a evidovanými spotrebiteľmi pohonných látok. Monitorovanie prepravy bude prostredníctvom systému EMCS.

Do systému EMCS budú môcť vstupovať len registrované a evidované daňové subjekty na colnom úrade. Podnikatelia, ktorí budú chcieť vykonávať prepravu zdanených tovarov podliehajúcich spotrebným daniam na podnikateľské účely medzi členskými štátmi EÚ sa však musia na colnom úrade zaregistrovať aj ako schválený odosielateľ alebo schválený príjemca.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu