Znižuje sa sadzba DPH na reštaurácie a športoviská

Schválené od 01.04.2023 - Číslo zákona: 9/2023
[02.03.2023]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty


Prijatím pozmeňujúceho návrhu sa novelizuje aj zákon o dani z pridanej hodnoty – t. j. trvalo sa znižuje sadzba DPH na 10 % pre reštauračné a stravovacie služby, z dôvodu ich podpory, keďže znížená sadzba DPH pomôže podnikateľom stabilizovať ceny týchto služieb, prípadne má značný potenciál ceny v tomto sektore aj znížiť.

Zároveň sa trvalo znižuje aj sadzba DPH na 10 % na plnenia poskytované v súvislosti so športom, pri ktorých je predpokladaná vysoká energetická náročnosť na strane vstupov.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu