Minimálne a maximálne poistné pre SZČO od 1. januára 2023

Schválené od 28.11.2022
[29.11.2022]

Oznam SP SR


Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre SZČO sa od 1. januára 2023 zvyšuje takto:
  • minimálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 566,50 eur, sa zvyšuje na 605,50 eura,
  • maximálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti je 7 931 eur, sa zvyšuje na 8 477 eur.
Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2023 bude 200,72 eura. Maximálne poistné pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2023 bude 2 810,11 eura

Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia do 8. februára 2023 (za január 2023).
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu