Plánuje sa zvýšenie poplatkov za diaľničnú známku

Pripravované od 01.01.2023 - Číslo zákona: 404/2014
[25.10.2022]

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorou dochádza k úprave výšky úhrady jednotlivých typov diaľničnej známky. Slovensko je jedinou krajinou regiónu strednej Európy so zavedenými časovými poplatkami za užívanie diaľničnej siete (Česko, Maďarsko, Rakúsko), v ktorej sa od roku 2011 neupravovali ceny diaľničnej známky.

Novelou sa:
  • ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky s platnosťou na kalendárny rok a diaľničnej známky s 365-dňovou platnosťou na 60 eur.
  • ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky s mesačnou platnosťou na 17 eur.
  • ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky s 10-dňovou platnosťou na 12 eur.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu