Plánuje sa zvýšenie nákladov pre podnikateľov obchodujúcich so skvapalneným zemným plynom

Pripravované od 01.03.2023 - Číslo zákona: 609/2007
[13.10.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona, ktorej cieľom je:
  • v záujme znižovania administratívnej záťaže zjednodušiť proces registrácie pre oprávnených spotrebiteľov, ktorí už sú registrovaní ako platitelia dane,
  • v nadväznosti na elektronizáciu komunikácie medzi jednotlivými subjektmi a správcom dane zrušiť povinnosť preukazovať sa povoleniami a osvedčeniami o registrácii,
  • zaviesť osobitné ustanovenia pre skvapalnený zemný plyn (LNG)
Návrh predpokladá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nakoľko sa predpokladá zvýšenie nákladov pre podnikateľské subjekty, ktoré obchodujú so skvapalneným zemným plynom (LNG) z dôvodu zvýšenia cien pre skvapalnený zemný plyn (LNG) o sadzbu dane vo výške 141 eur/1000 kg. 
  • v nadväznosti na uzatvorenie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických do návrhu zákona zaviesť oslobodenie pre osoby oprávnené podľa tejto dohody. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu