Plánujú sa zmeny v prístupe k informáciám

Pripravované od 01.01.2023 - Číslo zákona: 211/2000
[09.09.2022]

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela, ktorou sa podnikateľským subjektom, ktorí sú povinní zverejňovať zmluvy, ukladá viacero povinností pri zverejňovaní informácií.
Podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné zverejňovať zmluvy, budú mať po novom povinnosť zverejňovať aj dodatky a prílohy povinne zverejňovanej zmluvy. Zároveň sa predlžuje minimálna lehota zverejňovania povinne zverejnenej zmluvy z 5 na 10 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu