Podpora posilnenia dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti

Schválené od 31.08.2022
[31.08.2022]

Výzva Ministerstva zdravotníctva SR na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu s názvom „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“


Oprávnení užívatelia pre zapojenie sa do tejto výzvy:
  • Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS),
  • Mobilný hospic (MOHO).
Cieľom je podpora dostupnosti dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti, a to prostredníctvom posilnenia personálnych kapacít zdravotníckeho personálu a pomáhajúcich profesií, prípravou opatrení a konkrétnych nástrojov na ich stabilizáciu a rozvoj. Na základe zadefinovaných kritérií budú posilnené pracovné miesta zdravotných sestier a fyzioterapeutov v ADOS a pracovné miesta lekárov, sestier a pomáhajúcich profesií v MOHO.

Výzva prebieha systémom kôl a užívateľ môže predložiť žiadosť kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy.
Uzavretie kola č. 1: 14.10.2022
Uzavretie kola č. 1: 14.12.2022

Ďalšie kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale až do vyčerpania alokácie.
Pre realizáciu projektu je oprávneným územím celé územie SR.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu