Digitálne kópie publikácií sa budú po novom odovzdávať vo formáte PDF

Pripravované od 15.10.2022
[23.08.2022]

Návrh vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o technických požiadavkách na digitálnu kópiu deponátu publikácie


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh vyhlášky, ktorej cieľom je zabezpečiť jednotnosť technických parametrov digitálnych kópií povinných výtlačkov periodickej tlače a digitálnych kópií neperiodickej publikácie v tlačenej podobe. Ustanovuje sa požiadavka odovzdávať tieto digitálne kópie vo formáte súboru PDF/A podľa platných štandardov v rozlíšení, ktoré je použité na výrobu ich tlačenej podoby, v nekomprimovanej forme, ktorá umožňuje vystrihovanie stránok zo súboru, tlač, kopírovanie a úpravu obsahu.
Odovzdávaná digitálna kópia povinného výtlačku periodickej tlače a digitálna kópia neperiodickej publikácie v tlačenej podobe nesmie obsahovať orezové značky ani žiadne iné tlačiarenské značenia, nesmie byť šifrovaná, chránená heslom alebo inými technologickými prostriedkami ochrany a nesmie byť chránená proti zápisu.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu