SZČO: Nezabudnite si upraviť výšku platby poistného

Schválené od 03.08.2022
[03.08.2022]

Oznam SP


Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si za rok 2021 podali daňové priznanie v riadnej lehote do 31. marca 2022, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške - lehota na jeho úhradu za júl 2022 im uplynie 8. augusta 2022. Podrobné informácie o výške poistného a ďalších údajoch k platbe im Sociálna poisťovňa zaslala písomne v uplynulých júlových dňoch na základe údajov z Finančnej správy SR.

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa odporúča SZČO upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol. Včasným nastavením správnej platby sa SZČO vyvaruje prípadnému vzniku dlhu voči Sociálnej poisťovni a uloženiu penále za omeškanie.

Povinnosť uhradiť poistné v novej výške za júl 2022 do 8. augusta 2022 sa netýka tých SZČO, ktoré si za minulý rok podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote. Táto skupina SZČO dostane zo Sociálnej poisťovne informáciu o poistnom do 21. októbra 2022 a novo určené poistné prvý raz zaplatia do 8. novembra 2022 - dovtedy platia poistné v rovnakej výške ako doteraz.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu