Pripravuje sa tretie Kilečko pre podnikateľov

Pripravované od 01.09.2022
[01.08.2022]

Oznam MH SR


Rezort Ministerstva hospodárstva pripravuje v nasledujúcich mesiacoch ďalší balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia - tzv. Kilečko 3, ktoré by malo obsahovať 285 opatrení na zlepšenie podnikania. 

  • Aj v treťom balíku by sa malo jednať o uvoľňovanie pravidiel pre živnosti. Jedným z opatrení je, aby tlmočníctvo a prekladateľstvo prešlo z viazaných do voľných živností. 
  • Certifikát eKasy sa zase navrhuje predlžiť z dvoch na päť rokov. 
  • Opatrenia obsahujú aj kroky v pracovnoprávnej oblasti. Dohody mimo pracovného pomeru budú na neurčitý čas s tým, že podmienka v počte odpracovaných hodín ročne zostane zachovaná. Ďalším opatrením by malo byť, že kuriéri nebudú musieť absolvovať skúšku na hygiene, ak ide o konečnú donášku potravín.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu