SZČO a zamestnávateľom sa blíži splatnosť odloženého poistného za jún 2020

Schválené od 16.06.2022
[23.06.2022]

Oznámenie SP


Sociálna poisťovňa upozorňuje podnikateľské subjekty, ktoré požiadali o odklad poistného za mesiac jún 2020, že sa blíži odložená splatnosť tohto poistného. To je potrebné zo strany SZČO a zamestnávateľov s odloženou splatnosťou uhradiť do 30. júna 2022. 

Pri úhrade poistného za kalendárny mesiac jún 2020 je potrebné uviesť špecifický symbol v štandardnom tvare 062020. 

V prípade neuhradenia odloženého poistného bude Sociálna poisťovňa zo zákona povinná predpísať penále za dni omeškania a dlžnú sumu poistného a penále vymáhať.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu