Zaviedla sa nová definícia pojmu publikácia a nové kategórie publikácií

Už o 28 dní - Schválené od 01.08.2022
[02.07.2022]

Návrh zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách)


Nový zákon o publikáciách definuje publikáciu ako slovom, písmom alebo obrazom vyjadrený obsah alebo súbor obsahov, verejne rozširovaný na území SR alebo určený na sprístupňovanie verejnosti na území SR s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť. 

V zmysle zákona publikáciou nie je: 

  • audiovizuálne dielo, audiovizuálny záznam umeleckého výkonu a audiovizuálny záznam programu, 
  •  zvukový záznam umeleckého výkonu hudobného diela a zvukový záznam programu.
Publikácie sa delia na:
  • periodické publikácie (periodická tlač, elektronická periodická publikácia a webový portál),
  • neperiodické publikácie.
Popri tomto rozdelení publikácií zákon prináša aj nové kategórie vedeckých publikácií a odborných publikácií, ktoré predurčujú, akým depozitárom sa majú povinné deponáty takýchto publikácií odovzdávať.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu