Zvyšuje sa suma stravného pri pracovných cestách

Pripravované od 01.09.2022
[22.06.2022]

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh opatrenia, ktorým sa suma stravného pre jednotlivé časové pásma zvýši nasledovne:
  • pre časové pásmo 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 6 eur na 6,40 eura (t. j. zvýšenie o 40 centov),
  • pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 9 eur na 9,60 eura (t. j. zvýšenie o 60 centov),
  • pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 13,70 eura na 14,50 eura (t. j. zvýšenie o 80 centov).
Účinnosť opatrenia sa predpokladá od 1. septembra 2022.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu