Zavádza sa cenová regulácia elektriny a plynu aj pre malé podniky

Schválené od 01.04.2022 - Číslo zákona: 85/2022
[25.03.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o regulácii v sieťových odvetviach


Novela priniesla cenovú reguláciu dodávok elektriny a plynu pre cenovo regulované skupiny odberateľov, a to: 
  • pre odberateľov elektriny v domácnosti, 
  • pre odberateľov plynu v domácnosti,
  • pre tzv. malé podniky, t.j. odberateľov elektriny a plynu mimo domácnosti s ročným odberom elektriny najviac 30 000 kWh alebo ročným odberom plynu najviac 100 000 kWh,
ak o odoberanie energie za regulované ceny požiadajú.

Novelou sa tiež podporuje rozvoj lokálnych zdrojov z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré si budú môcť inštalovať koncoví odberatelia elektriny až do výšky maximálnej rezervovanej kapacity ich odberných miest. Zrušil sa tak limit inštalovaného výkonu lokálnych zdrojov vo výške 500 kW, ako aj ďalší doterajší limit 10 % inštalovaného výkonu lokálneho zdroja pre dodávku prebytočnej elektriny vyrobenej lokálnym zdrojom.

Zavádza sa aj osobitná zodpovednosť za škodu dodávateľa elektriny a plynu voči odberateľom, ak stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn. Každý “skrachovaný” dodávateľ energie, ktorý požiada o vrátenie licencie, bude musieť odovzdať za nákupné ceny (obstarávacie náklady navýšené o jadrovú infláciu) plyn či elektrinu dodávateľovi poslednej inštancie.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu