Zavádza sa možnosť obnovenia zápisu v obchodnom registri

Schválené od 28.12.2021 - Číslo zákona: 519/2021
[10.01.2022]

Zákon, ktorým sa dopĺňa Obchodný zákonník


Novela umožňuje pokračovanie v činnosti obchodným spoločnostiam, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov či základného imania zo slovenskej koruny na euro, čo viedlo k ich výmazu z obchodného registra.

Pre vymazané spoločnosti tak bude okrem dodatočnej likvidácie a ukončenia činnosti existovať aj ďalšia možnosť - obnoviť ich zápis v obchodnom registri, vďaka ktorej budú môcť pokračovať vo svojej činnosti. O uvedenom bude rozhodovať súd.

Návrh na obnovenie zápisu v obchodnom registri musí byť podaný najneskôr do 31. januára 2022. 

Táto novela nadväzuje na novelu Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. októbra 2020, ktorej cieľom bol výmaz neaktívnych spoločností alebo spoločností, ktoré si neplnili svoje povinnosti, z obchodného registra. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu