Zavádza sa inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra

Schválené od 01.01.2022 - Číslo zákona: 61/2015
[20.10.2021]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odbornom vzdelávaní a príprave


Parlamentom schválená novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave prináša okrem iného nový inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra, čím sa podporuje vstup malých a stredných podnikov a SZČO do systému duálneho vzdelávania. Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa môže vykonávať okrem iného aj na pracovisku iného zamestnávateľa alebo v nadpodnikovom vzdelávacom centre.

Zavádza sa aj osobitný model experimentálneho overovania odborov vzdelávania na stredných odborných školách, stredných športových školách, stredných umeleckých školách a konzervatóriách, ktorý má zosúladiť potreby trhu práce a zamestnávateľov.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu