Zavádzajú sa zmeny v dočasnej ochrane podnikateľov

Schválené od 17.07.2022
[17.06.2022]

Zákon o riešení hroziaceho úpadku


V novom zákone o riešení hroziaceho úpadku je upravená aj tzv. dočasná ochrana podnikateľov, ktorí sú vo finančných ťažkostiach, ako aj jej podmienky. Udelením dočasnej ochrany sa podnikateľovi poskytne dostatočný čas na reštrukturalizáciu.

Dočasnú ochranu bude dlžníkovi udeľovať súd na obdobie 3 mesiacov, pričom je možné jej opätovné predĺženie o ďalšie 3 mesiace.

Počas trvania dočasnej ochrany napríklad nemožno voči dlžníkovi:
  • vyhlásiť konkurz alebo povoliť reštrukturalizáciu,
  • viesť exekučné konanie, 
  • začať výkon zabezpečovacieho práva na jeho majetok,
  • započítať voči nemu spriaznenú pohľadávku.
Novým zákonom sa zrušil zákon č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu