Zavádzajú sa zmeny v dočasnej ochrane podnikateľov

Pripravované od 17.07.2022
[21.09.2021]

Návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku


V novom zákone o riešení hroziaceho úpadku bude upravená aj tzv. dočasná ochrana podnikateľov, ktorí sú vo finančných ťažkostiach, ako aj jej podmienky. Udelením dočasnej ochrany sa má podnikateľovi poskytnúť dostatočný čas na reštrukturalizáciu.

Dočasnú ochranu má dlžníkovi udeľovať súd na obdobie 3 mesiacov alebo 1 mesiaca, pričom je možné jej predĺženie.

Počas trvania dočasnej ochrany napríklad nemožno voči dlžníkovi:
  • vyhlásiť konkurz alebo povoliť reštrukturalizáciu,
  • viesť exekučné konanie, 
  • začať výkon zabezpečovacieho práva na jeho majetok,
  • započítať voči nemu spriaznenú pohľadávku.
Novým zákonom sa má zrušiť zákon č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu