Zavádzajú sa zmeny v hodnotách investičnej pomoci

Pripravované od 01.01.2022 - Číslo zákona: 195/2018
[21.09.2021]

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky


Navrhuje sa zmeniť a zjednotiť maximálne hodnoty investičnej pomoci podľa jednotlivých regiónov Slovenska. Investičná pomoc podnikom sa bude poskytovať maximálne do výšky:
  • 30 % z oprávnených nákladov investičného zámeru na západnom Slovensku (s výnimkou Bratislavského kraja),
  • 40 % z oprávnených nákladov investičného zámeru na strednom Slovensku,
  • 50 % z oprávnených nákladov investičného zámeru na východnom Slovensku.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu