Upravuje sa poskytovanie finančného príspevku na stravovanie

Pripravované od 01.01.2022 - Číslo zákona: 311/2001
[30.07.2021]

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce


Plánuje sa zmena Zákonníka práce, ktorou sa navrhuje zvýšiť maximálnu sumu príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov a sumu účelovo viazaného finančného príspevku na stravovanie zo súčasnej sumy 55 % na sumu 100 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Súčasne sa zavádza poskytovanie stravovacích poukážok alebo vyplácanie finančného príspevku na stravovanie pozadu za mesačné obdobie, najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

V tejto súvislosti sa navrhuje oslobodenie od dane z príjmov zamestnancov aj na príjmy poskytnuté ako hodnota stravy, v rámci zabezpečeného stravovania alebo ako finančný príspevok (100 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín).
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu