Od 1. júla 2021 sa zvyšujú sumy životného minima

Schválené od 01.07.2021 - Číslo zákona: 244/2021
[23.06.2021]

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky upravuje sumy životného minima nasledovne:

  • ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu na sumu 218,06 eur mesačne (pôvodne 214,83 eur mesačne),
  • ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu na 152,12 eur mesačne (pôvodne 149,87 eur mesačne),
  • ak ide o zaopatrené plnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa na sumu 99,56 eur mesačne (pôvodne 98,08 eur mesačne).
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu