Finančná správa pomáha zjednodušiť preclievanie

Schválené od 01.06.2021
[02.06.2021]

Oznámenie Finančnej správy SR


Finančná správa spustila špeciálnu podstránku k projektu e-commerce. Klienti na novej podstránke nájdu detailné informácie o novom preclievaní zásielok z tretích krajín, ktoré začnú platiť od 1. júla 2021 vo všetkých krajinách EÚ. 

Po novom budú občania od 1. júla 2021 povinne preclievať všetky zásielky z tretích krajín (mimo EÚ). Finančná správa sprístupnila špeciálnu podstránku na portáli Finančnej správy: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/ecommerce

Klienti na podstránke nájdu prehľadné informácie:
  • kedy a kde podať colné vyhlásenie
  • aké doklady klient potrebuje
  • ako sa registrovať a podať colné vyhlásenie
  • ako zaplatiť DPH
  • ako sa dostať k nakúpenému a preclenému tovaru.

Kupujúci bude po novom musieť podať elektronické colné vyhlásenie na všetok dovážaný tovar z krajín mimo EÚ. Pravidlá pre clo sa nemenia, clo klient zaplatí až pri zásielke s hodnotou presahujúcou 150 eur. Neplatí to však pre DPH, ktorú budú musieť klienti od júla zaplatiť v prípade všetkých zásielok, aj tých s nízkou hodnotou do 22 eur.

Zásielky do 150 eur sa budú preclievať jednoduchým a zrýchleným spôsobom prostredníctvom nového portálu e-commerce. Bude stačiť vyplniť jednoduchý elektronický formulár, podpísať a odoslať. Celý proces bude automatizovaný, vrátane prepustenia tovaru, Finančná správa nebude doňho zasahovať. Pre zásielky s tovarom nad 150 eur budú klienti používať štandardné colné vyhlásenie."
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu