Umožňuje sa predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti

Schválené od 01.07.2022 - Číslo zákona: 211/2022
[14.06.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o potravinách


Na základe prijatej novely bude možné predávať potraviny aj po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti.

Prevádzkovateľ s predajnou plochou väčšou ako 400 m² je povinný najneskôr 48 hodín pred umiestnením potravín, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, na trh ponúknuť tieto potraviny najmenej jednej charitatívnej organizácii. Prevádzkovateľ môže potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, predávať, ak charitatívna organizácia do 48 hodín od ponuky neprejaví záujem o tieto potraviny alebo ich odmietne. 


Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu