Umožňuje sa predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti

Pripravované od 01.12.2021 - Číslo zákona: 152/1995
[01.06.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o potravinách


Novelou sa umožňuje predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Zároveň sa znižuje minimálna hranica opakovaných pokút za rovnaké porušenie povinností (na 50 000 eur).

Ďalej novela zákona umožňuje, aby sa pri udeľovaní pokuty v prípade podvodných a klamlivých praktík na strane prevádzkovateľa prihliadalo aj na hospodárske výhody, ktoré porušením zákona prevádzkovateľ získal.

Zavádza sa aj povinnosť prevádzkovateľa, aby v prevádzkarňach s určenou predajnou plochou označil poľnohospodárske výrobky a potraviny v mieste ponuky na predajni v tesnej blízkosti cenovky alebo na cenovke jasne viditeľným symbolom.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu