Prijíma sa nový zákon o územnom plánovaní, ktorý má priniesť väčšiu elektronizáciu

Pripravované od 01.01.2022
[07.05.2021]

Návrh zákona o územnom plánovaní


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený nový návrh zákona o územnom plánovaní, ktorý má nahradiť zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Cieľom nového návrhu zákona je najmä elektronizácia a digitalizácia dát v tejto oblasti zriadením nového informačného systému (tzv. Urbion), ako aj zjednodušenie a zrýchlenie procesu územného plánovania. Návrh zákona predpokladá tiež zriadenie nového Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu