Zvyšujú sa poplatky za znečisťovanie ovzdušia pre veľkých znečisťovateľov

Pripravované od 01.01.2022
[01.06.2021]

Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Jeho cieľom je postupne zvyšovať sadzby základných poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v priebehu 4 rokov pre veľkých a významných znečisťovateľov ovzdušia, pričom sa má tiež súčasne zrušiť poplatková povinnosť pre malé zdroje znečisťovania. 

Rovnako sa má zvýšiť hranica minimálnej sadzby poplatkovej povinnosti až na 100 eur.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu