Predloženie prehľadu o preddavkoch na daň zamestnancov bude do 5 dní po lehote bez pokuty

Pripravované od 01.01.2022 - Číslo zákona: 563/2009
[28.04.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela daňového poriadku, ktorej cieľom je efektívny boj proti daňovým podvodom a zároveň aj motivácia daňových subjektov plniť si daňové povinnosti. 

Novelou zákona sa zároveň umožňuje zamestnávateľovi, ktorý má povinnosť predkladať prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov, splniť si túto povinnosť dodatočne, najneskôr však do 5 dní po uplynutí zákonnej lehoty, a to bez uloženia sankcie od správcu dane.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu