Predloženie prehľadu o preddavkoch na daň zamestnancov bude do 5 dní po lehote bez pokuty

Schválené od 01.01.2022 - Číslo zákona: 408/2021
[12.11.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o správe daní (daňový poriadok)


Cieľom novely daňového poriadku je efektívny boj proti daňovým podvodom a zároveň aj motivácia daňových subjektov plniť si daňové povinnosti.

Novelou zákona sa zároveň umožňuje zamestnávateľovi, ktorý má povinnosť predkladať prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov, splniť si túto povinnosť dodatočne, najneskôr však do 5 dní po uplynutí zákonnej lehoty, a to bez uloženia sankcie od správcu dane.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu