Finančná správa posilňuje elektronickú komunikáciu a spúsťa prezeranie údajov osobného účtu

Schválené od 15.04.2021
[14.04.2021]

Finančná správa posilňuje elektronickú komunikáciu a spúsťa prezeranie údajov osobného účtu


Finančná správa spúšťa pre aktívne elektronicky komunikujúcich daňovníkov prezeranie údajov osobného účtu, tzv. saldokonto, kde daňovníci môžu získať prehľad o stave na svojom osobnom účte bez nutnosti osobnej komunikácie s finančnou správou. Saldokonto umožňuje získať informácie o neuhradených a uhradených predpisoch, nedoplatkoch, preplatkoch, či preddavkoch a skontrolovať si tak svoje prípadné nezrovnalosti. Okrem toho si daňovníci budú môcť prezerať aj obraty za vybratú daň a skontrolovať si, či ju platia v správnej výške, načas a či nemajú podlžnosti. Aktuálne údaje bude finančná správa pridávať postupne podľa spracovávania daňových priznaní za rok 2020 a uhradené predpisy bude zobrazovať s históriou jedného roka, predpisy uhradené po lehote splatnosti jeden rok po dátume poslednej úhrady, preddavky s históriou dvoch rokov.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu