Dotácie na úhradu nájomného budú vyplácané aj podnikateľom zasiahnutým 2.vlnou

Schválené od 09.12.2020 - Číslo zákona: 71/2013
[18.12.2020]

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky


Parlament schválil v skrátenom konaní novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorá upravuje podmienky poskytovania dotácie na úhradu nájomného za účelom zmiernenia ekonomickej situácie maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby, ktoré boli zasiahnuté výpadkom príjmov v rámci druhej vlny pandémie COVID-19 v súvislosti s opatreniami orgánov štátnej správy.
Podpora je určená pre prevádzky, ktorým bolo znemožnené podnikanie uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach, podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu alebo obmedzením slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania.
Nárok na podporu budú mať žiadatelia, ktorých najomný vzťah začal najneskôr od 1. augusta 2020.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu