Rozširuje sa zoznam podkladov, ktoré je zamestnávateľ povinný predložiť inšpekcii práce

Schválené od 01.04.2021 - Číslo zákona: 125/2006
[04.03.2021]

Zákon o inšpekcii práce


Parlament schválil novelu zákona o inšpekcii práce, ktorá upravuje zoznam podkladov, ktoré je zamestnávateľ povinný predložiť pri inšpekcii práce. Zamestnávateľ je na požiadanie povinný poskytnúť inšpektorátu práce/inšpektorovi práce aj fotodokumentáciu, audiovizuálne záznamy a zvukové záznamy. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu