Minimálna mzda od 1. 1. 2020 bude 580 eur

Schválené od 01.01.2020
[06.10.2019]

Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy


Vláda schválila minimálnu mzdu pre rok 2020 vo výške 580 EUR. V hodinovom vyjadrení pôjde o sumu 3,333 EUR/hod.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu